به اطلاع مشتریان محترم الو پیشخوان می رساند پس از ثبت درخواست هر یک از خدمات و انجام پرداخت اینترنتی هزینه خدمات برای هر درخواست ثبت شده کد رهگیری منحصر به فرد ارائه گردیده که این کد به شماره تلفن همراه مشتری ارسال و در صورت تکمیل فیلد ایمیل برای مشتری نیر ارسال خواهد شد . در فرم زیر با ورود کد رهگیری و انتخاب نوع خدمت از وضعیت در خواست خود مطلع و عندالزوم پاسخ استعلام مربوطه قابل نمایش و دانلود می باشد .