راهنما : پس از پر نمودن فرم زیر و آپلود نمودن برگه سبز ( سند)  و پرداخت کارمزد مصوب ( ۱۲.۴۰۰ تومان )  درخواست شما برای ما ارسال میگردد و کارشناسان ما از طریق واتس اپ ریز گزارش عوارض پرداخت نشده شما را ارسال می نمایند و پس از اینکه مبلغ بدهی را واریز نمودید برگه مفاصا حساب عوارض شهرداری از طریق واتس اپ برایتان ارسال میگردد.

نکته : به استناد بند ب ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری ها ، چنانچه محل تردد شما فقط شهر تهران است نسبت به پرداخت کارمزد از طریق سامانه " مای پیشخوان " اقدام نمایید.  و در صورتی که محل تردد شما شهر تهران نیست جهت پرداخت عوارض شهرداری به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و یا دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری شهر محل فعالیت خود مراجعه نمایید.

 

پسوندهای قابل قبول : JPEG ، JPG ، PNG و با کیفیت بالا و یا گرفتن عکس با کیفیت بالا