تاییدیه تحصیلی چیست ؟

تاییدیه تحصیلی پاسخی است که در جواب استعلام مدرک تحصیلی دانش آموخته فارغ التحصیل ارائه می شود در قالب یک نامه محرمانه به دانشگاه محل تحصیل دانشجو ارسال می گردد .چ

در سالهای گذشته متقاضیان صدور تاییدیه تحصیلی می بایست به ادارات پست مناطق خود مراجعه می کردند که بعدها این ارائه این خدمت به دفاتر پیشخوان دولت واگذار گردید . با مراجعه به بخش تاییدیه تحصیلی سایت الو پیشخوان بدون مراجعه حضوری درخواست خود جهت صدور گواهی تائیدیه مدرک تحصیلی را ثبت و کد رهگیری دریافت نمائید . گواهی مربوطه در اسرع وقت صادر و به دانشگاه استعلام کننده ارسال می گردد و شما متقاضی گرامی نیر در هر لحظه با ورود کد رهگیری در صفحه پیگیری  می توانید از آخرین وضعیت صدور گواهی مطلع گردید .

 

 

الو پیشخوان معتبر ترین سامانه دریافت تاییدیه تحصیلی آنلاین در ایران